Short Keys in Visual Studio

 

http://zensoft.vn/ShowArticle.aspx?ID=775

General – Khái Quát

 

 

 

Shortcut Description
Ctrl-X or
Shift-Delete
Cắt mục được lụa chọn
Ctrl-C or
Ctrl-Insert
Copy mục được lụa chọn
Ctrl-V or
Shift-Insert
Dán
Ctrl-Z or
Alt-Backspace
Quay lại một bước
Ctrl-Y or
Ctrl-Shift-Z
Ngược lại với hành động trên
Esc 
Đóng một menu, hủy bỏ một thao tác trong cửa sổ hiện thời.
Ctrl-S 
Lưu một file hoặc một cửa sổ trong dự án mà bạn đang làm ( thông thường là cửa sổ bạn đang làm việc)
Ctrl-Shift-S 
Lưu tất cả các tài liệu trong dự án
Ctrl-P
In tài mà bạn đang trình bày
F7
Chuyển từ design view sang code view
Shift-F7
Chuyển từ Code view sang Design view
F8
Di chuyển con trỏ sang mục tiếp theo, nó được sử dụng trong cửa sổ TaskList hoặc trong cửa sổ tìm kiếm
Shift-F8
Di chuyển con trỏ sang trước đó, nó được sử dụng trong cửa sổ TaskList hoặc trong cửa sổ tìm kiếm
Shift-F12 
Tìm một reference tới mục đang được chọn hoặc mục tại vị trí con trỏ
Ctrl-Shift-G
Mở file với tên đang được chọn tại vị trí con trỏ
Ctrl-/
Chuyển hướng đến hộp lệnh tìm kiếm trên thanh Standard
Ctrl-Shift-F12
Chuyển tới nhiệm vụ tiếp theo trong cửa sổ TaskList
Ctrl-Shift-8
Quay trở lại trong Browse History – Sẵn có trong đối tượng trình duyệt hoặc cửa sổ Class View.
Alt-Left Arrow
Quay trở lại trong khi duyệt Web
Alt-Right Arrow
Ngược lại với hành động trên, quay lại bước trước đó trong khi duyệt Web
  Text navigation – Điều Hướng Văn Bản

 

 

Shortcut Description
Left Arrow 
Di chuyển con trỏ sang trái 1 ký tự
Right Arrow 
Di chuyển con trỏ sang phải 1 ký tự
Down Arrow 
Dịch chuyển con trỏ xuống một dòng
Up Arrow 
Dịch chuyển con trỏ lên một dòng
Page Down 
Cuộn xuống một màn hình trong cửa sổ soạn thảo
Page Up 
Ngược lại với bước trên – cuộn lên một màn hình trong cửa sổ soạn thảo.
End 
Dịch chuyển con trỏ đến cuối dòng hiện tại
Home
Dịch chuyển con trỏ đến đầu dòng, trước một kí tự. Nếu bạn nhấn phím “Home” khi con trỏ đang ở vị trí đầu tiên của một dòng, con trỏ sẽ bị gắn chặt vào đầu dòng thực sự, dù sau nó là một khoảng trống rồi mới đến đoạn văn bản.
Ctrl-End 
Dịch chuyển con trỏ đến cuối một tài liệu
Ctrl-Home 
Dịch chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầucủa tài liệu
Ctrl-G
Hiển thị hộp thoại “Go To Line” – “Chuyển đến dòng”, Nếu đang trong quá trình Debug, Hộp thoại sẽ cho phép bạn xác thực địa chỉ hay là tên của một hàm
Ctrl-] 
Dịch chuyển con trỏ qua lại giữa vị trí của một cặp dấu ngoặc. Nếu con trỏ đang đứng ở vị trí của ngoặc “Mở”, khi nhấn cặp phím tắt này con trỏ sẽ dịch chuyển đến ngay vị trí của ngoặc “Đóng” và ngược lại
Ctrl-K, Ctrl-N
Dịch chuyển đến điểm ghi nhớ (BookMark) tiếp theo trong tài liệu
Ctrl-K, Ctrl-P
Chuyển đến điểm ghi nhớ trước
Ctrl-K, Ctrl-I
Hiển thị thông tin nhanh, dựa trên ngôn ngữ hiện tại
Ctrl-Down Arrow 
Cuộn xuống một dòng văn bản nhưng lại không làm dịch chuyển vị trí của con trỏ. Điều này rất thuận lợi cho việc kiểm tra các dòng lệnh khác mà không làm mất dấu vị trí của con trỏ đang đứng (Nhưng chỉ hạn chế trong môt khung nhìn của màn hình)
Ctrl-Up Arrow 
Ngược lại với hành động trên. Thêm một chú ý nữa là: khi dịch chuyển quá một màn hình thì con trỏ sẽ dịch chuyển theo và vị trí của con trỏ luôn là dòng đầu hoặc dòng cuối của màn hình tương ứng với việc chuyển lên hay xuống.
Ctrl-Right Arrow 
Dịch chuyển con trỏ đến từ tiếp theo ở bên phải
Ctrl-Left Arrow 
Dịch chuyển con trỏ đến từ tiếp theo ở bên trái
Ctrl-Shift-1
Chuyển hướng con trỏ đến vị trí của Định nghĩa hàm,khai báo hàm hoặc tham chiếu của đối tượng
Ctrl-Shift-2
Tương tự như trên (Ctrl – Shift – 1).

 

Text manipulation – Thao Tác Với Văn Bản:

 

Shortcut Description
Tab
Làm cho một hoặc nhiều dòng được bôi đen lui vào một Tab sang bên phải
Shift-Tab 
Ngược lại với hành động trên.
Backspace or
Shift-Backspace
Xóa một kí tự bên trái của con trỏ
Ctrl-K, Ctrl-C
Đánh dấu một dòng hay môt đoạn code thành một “Comment” – Dòng chú thích
Ctrl-K, Ctrl-U
Ngược lại với hành động trên, Xóa bỏ định dạng chú thích của dòng hoặc đoạn code trở lại ban đầu
Ctrl-T or 
Shift-Enter
Đảo kí tự vị trí của 2 kí tự sát cạnh con trỏ. (Ví dụ, AC|BD sẽ trở thành AB|CD.) Chỉ thích hợp cho các văn bản định dạng Text.
Ctrl-K, Ctrl-L
Xóa bỏ những BookMarks không được đánh dấu tên trong văn bản hiện tại.
Ctrl-M, Ctrl-O
Tự động thu gọn các đoạn mã trong một hàm và ẩn chúng đi.
Alt-Right Arrow or 
Ctrl-Spacebar
Hiển thị những gợi ý và cú pháp dựa trên từ đang viết dở.
Ctrl-K, Ctrl-\ 
Xóa bỏ những khoảng trống trên cùng một hàng ngang của dòng bôi đen hoặc những khoảng trông liền kề với con trỏ nều không bôi đen.
Ctrl-K, Ctrl-F
Đặt một khung định dạng ở ngoài lề đối với đoạn văn bản được lựa chọn. Khi đó ta sẽ không thể đặt được điểm BreakPoint cho dòng đó.
Ctrl-L
Lưu Dòng hiện tại hoặc vào bộ đệm.
Ctrl-Shift-L
Xóa tất cả dòng đã chọn hoặc dòng hiện tại.
Ctrl-Enter 
Thêm một dòng trống ở ngay dưới vị trí con trỏ
Ctrl-Shift-Enter 
Thêm một dòng trống ở trên vị trí con trỏ
Shift-Alt-T 
Đổi chỗ dòng chứa con trỏ với dòng ngay bên dưới nó.
Ctrl-J
Lên danh sách các thành viên cho sự hoàn thành câu lệnh khi sửa mã.
Ctrl-U
Biến các kí tự được chọn thành các kí tự thường.
Ctrl-Shift-U
Biến các kí tự được chọn thành các kí tự hoa.
Ctrl-Shift-Spacebar 
Hiển thị một chú thích chứa thông tin về các tham số hiện tại dựa trên ngôn ngữ đang dùng.
Ctrl-M, Ctrl-U
Xóa bỏ những thông tin nháp đối với vùng được lựa chọn.
Ctrl-M, Ctrl-P
Xóa bỏ tất cả các thông tin nháp trong toàn bộ văn bản.
Ctrl-R, Ctrl-P
Đổi điểm đầu và điểm cuối của vùng được lựa chọn hiện tại.
Ctrl-M, Ctrl-L
Chuyển tất cả các vùng văn bản ẩn đã được đánh dấu trước đó giữa 2 trạng thái ẩn và hiện
Ctrl-K, Ctrl-K
Thiết lập hoặc xóa bỏ sự đánh dấu của dòng hiện tại.
Ctrl-M, Ctrl-M
Chốt đoạn văn bản ẩn được chọn hiện tại hoặc đoạn chứa con trỏ nếu không có sự lựa chọn giữa trạng thái ẩn và hiện.
Ctrl-K, Ctrl-H
Thiết lập hoặc xóa bỏ một shortcut trong danh sách nhiệm vụ đối với dòng hiện tại
Ctrl-R, Ctrl-R
Cho phép hoặc xóa bỏ đóng gói các từ trong bộ soạn thảo.
Ctrl-R, Ctrl-W
Ẩn hoặc hiện các dấu chấm từ đầu dòng cho đến kí tự đầu tiên
Ctrl-Delete 
Xóa từ bên phải của con trỏ
Ctrl-Backspace 
Xóa từ bên trái của con trỏ
Ctrl-Shift-T
Đảo 2 từ theo chiều đi của con trỏ.
 

Đầu trang…

Text selection – Chọn lựa văn bản

 

 

Shortcut Description
Shift-Left Arrow 
Bôi đen, hoặc lựa chọn đoạn mã tính từ vị trí con trỏ sang bên trái.
Shift-Alt-Left Arrow 
Bôi đen, hoặc lựa chọn cả cột đoạn mã trong dòng chứa con trỏ và bên trái tính từ vị trí của con trỏ.
Shift-Right Arrow 
Bôi đen, hoặc lựa chọn đoạn mã tính từ vị trí con trỏ sang bên phải.
Shift-Alt-Right Arrow 
Bôi đen, hoặc lựa chọn cả cột đoạn mã trong dòng chứa con trỏ và bên phải tính từ vị trí của con trỏ.
Ctrl-Shift-End 
Bôi đen đoạn mã tính từ vị trí con trỏ đến cuối cùng của trang.
Ctrl-Shift-Home 
Bôi đen đoạn mã tính từ vị trí con trỏ đến đầu trang.
Ctrl-Shift-] 
Đánh dấu một đoạn code trong một cặp dấu ngoặc.
Shift-Down Arrow 
Đánh dấu một dòng bên dưới vị trí con trỏ (bắt đầu từ vị trí của con trỏ).
Shift-Alt-Down Arrow 
Đánh dấu một dòng bên dưới vị trí con trỏ (Cả dòng chứa con trỏ)
Shift-End 
Bôi đen đoạn mã tính từ vị trí của con trỏ đến cuối dòng
Shift-Alt-End 
Bôi đen đoạn mã tính từ vị trí của con trỏ đến cuối dòng
Shift-Home 
Bôi đen đoạn mã tính từ vị trí của con trỏ đến đầu dòng
Shift-Alt-Home 
Bôi đen đoạn mã tính từ vị trí của con trỏ đến đầu dòng
Shift-Up Arrow 
Bôi đen đoạn mã tình từ vị trí con trỏ với dòng ở trên.
Shift-Alt-Up Arrow 
Bôi đen đoạn mã tình từ dòng chứa con trỏ với dòng ở trên.
Shift-Page Down 
Bôi đen 1 trang đoạn mã, tính từ vị trí con trỏ trở lên trên
Shift-Page Up 
Bôi đen 1 trang đoạn mã, tính từ vị trí con trỏ xuống dưới.
Ctrl-A
Selects everything in the current document
Ctrl-W
Selects the word containing the cursor or the word to the right of the cursor
Ctrl-= 
Selects from the current location in the editor back to the previous location in the navigation history
Ctrl-Shift-Page Down 
Moves the cursor to the last line in view, extending the selection
Ctrl-Shift-Page Up 
Moves the cursor to the top of the current window, extending the selection
Ctrl-Shift-Alt-Right Arrow 
Moves the cursor to the right one word, extending the column selection
Ctrl-Shift-Left Arrow 
Moves the cursor one word to the left, extending the selection
Ctrl-Shift-Alt-Left Arrow
Moves the cursor to the left one word, extending the column selection

 

Project related

 

Shortcut Description
Ctrl-Shift-B 
Builds the solution
Ctrl-N
Displays the New File dialog. Note: files created this way are not associated with a project. Use Ctrl-Shift-A to add a new file in a project
Ctrl-Shift-N
Displays the New Project dialog
Ctrl-O
Displays the Open File dialog
Ctrl-Shift-O
Displays the Open Project dialog
Shift-Alt-A
Displays the Add Existing Item dialog
Ctrl-Shift-A
Displays the Add New Item dialog
Ctrl-Alt-Insert
Allows you to override base class methods in a derived class when an overridable method is highlighted in the Class View pane

 

 Window manipulation

 

Shortcut Description
Shift-Alt-Enter 
Toggles full screen mode
Ctrl-+ 
Goes back to the previous location in the navigation history. (For example, if you press Ctrl-Home to go to the start of a document, this shortcut will take the cursor back to wherever it was before you pressed Ctrl-Home.)
Ctrl-Shift-+ 
Moves forward in the navigation history. This is effectively an undo for the View.NavigateBackward operation
Ctrl-F4 
Closes the current MDI child window
Shift-Esc 
Closes the current tool window
Ctrl-F2 
Moves the cursor to the navigation bar at the top of a code view
Ctrl-Tab 
Cycles through the MDI child windows one window at a time
Ctrl-F6,
Ctrl-Shift-Tab
Moves to the previous MDI child window
Alt-F6,
Ctrl-Shift-F6
Moves to the next tool window
Shift-Alt-F6 
Moves to the previously selected window
F6 
Moves to the next pane of a split pane view of a single document
Shift-F6 
Moves to the previous pane of a document in split pane view
Ctrl-Pagedown 
Moves to the next tab in the document or window (e.g., you can use this to switch the HTML editor from its design view to its HTML view
Ctrl-PageUp 
Moves to the previous tab in the document or window

 

Control editor (designer)

 

 

Shortcut Description
Ctrl-Down Arrow 
Moves the selected control down in increments of one on the design surface

Down Arrow
Moves the selected control down to the next grid position on the design surface
Ctrl-Left Arrow 
Moves the control to the left in increments of one on the design surface
Left Arrow 
Moves the control to the left to the next grid position on the design surface
Ctrl-Right Arrow 
Moves the control to the right in increments of one on the design surface
Right Arrow 
Moves the control to the right into the next grid position on the design surface
Ctrl-Up Arrow
Moves the control up in increments of one on the design surface
Up Arrow 
Moves the control up into the next grid position on the design surface
Tab 
Moves to the next control in the tab order
Shift-Tab 
Moves to the previous control in the tab order
Ctrl-Shift-Down Arrow 
Increases the height of the control in increments of one on the design surface
Shift-Down Arrow 
Increases the height of the control to the next grid position on the design surface
Ctrl-Shift-Left Arrow 
Reduces the width of the control in increments of one on the design surface
Shift-Left Arrow 
Reduces the width of the control to the next grid position on the design surface
Ctrl-Shift-Right Arrow 
Increases the width of the control in increments of one on the design surface
Shift-Left Arrow 
Increases the width of the control to the next grid position on the design surface
Ctrl-Shift-Up Arrow 
Decreases the height of the control in increments of one on the design surface
Shift-Up Arrow 
Decreases the height of the control to the next grid position on the design surface

 

Search and replace

 

Shortcut Description
Ctrl-F
Displays the Find dialog
Ctrl-Shift-F
Displays the Find in Files dialog
F3
Finds the next occurrence of the previous search text
Ctrl-F3 
Finds the next occurrence of the currently selected text or the word under the cursor if there is no selection
Shift-F3 
Finds the previous occurrence of the search text
Ctrl-Shift-F3 
Finds the previous occurrence of the currently selected text or the word under the cursor
Ctrl-D
Places the cursor in the Find/Command line on the Standard toolbar
Alt-F3, H
Selects or clears the Search Hidden Text option for the Find dialog
Ctrl-I
Starts an incremental search—after pressing Ctrl-I, you can type in text, and for each letter you type, VS.NET will find the first occurrence of the sequence of letters you have typed so far. This is a very convenient facility, as it lets you find text by typing in exactly as many characters as are required to locate the text and no more. If you press Ctrl-I a second time without typing any characters, it recalls the previous pattern. If you press it a third time or you press it when an incremental search has already found a match, VS.NET searches for the next occurrence.
Alt-F3, C
Selects or clears the Match Case option for Find and Replace operations
Alt-F3, R
Selects or clears the Regular Expression option so that special characters can be used in Find and Replace operations
Ctrl-H
Displays the Replace dialog
Ctrl-Shift-H
Displays the Replace in Files dialog
Ctrl-Shift-I 
Performs an incremental search in reverse direction
Alt-F3, S
Halts the current Find in Files operation
Alt-F3, B
Selects or clears the Search Up option for Find and Replace operations
Alt-F3, W
Selects or clears the Match Whole Word option for Find and Replace operations
Alt-F3, P
Selects or clears the Wildcard option for Find and Replace operations

 

Help

 

Shortcut Description
Ctrl-Alt-F1 
Displays the Contents window for the documentation
Ctrl-F1 
Displays the Dynamic Help window, which displays different topics depending on what items currently have focus. If the focus is in a source window, the Dynamic Help window will display help topics that are relevant to the text under the cursor
F1
Displays a topic from Help that corresponds to the part of the user interface that currently has the focus. If the focus is in a source window, Help will try to display a topic relevant to the text under the cursor
Ctrl-Alt-F2 
Displays the Help Index window
Shift-Alt-F2 
Displays the Index Results window, which lists the topics that contain the keyword selected in the Index window
Alt-Down Arrow 
Displays the next topic in the table of contents. Available only in the Help browser window
Alt-Up Arrow 
Displays the previous topic in the table of contents. Available only in the Help browser window
Ctrl-Alt-F3 
Displays the Search window, which allows you to search for words or phrases in the documentation
Shift-Alt-F3 
Displays the Search Results window, which displays a list of topics that contain the string searched for from the Search window.
Shift-F1 
Displays a topic from Help that corresponds to the user interface item that has the focus

 

Debugging

 

 

Shortcut Description
Ctrl-Alt-V, A
Displays the Auto window to view the values of variables currently in the scope of the current line of execution within the current procedure
Ctrl-Alt-Break 
Temporarily stops execution of all processes in a debugging session. Available only in run mode
Ctrl-Alt-B
Displays the Breakpoints dialog, where you can add and modify breakpoints
Ctrl-Alt-C
Displays the Call Stack window to display a list of all active procedures or stack frames for the current thread of execution. Available only in break mode
Ctrl-Shift-F9 
Clears all of the breakpoints in the project
Ctrl-Alt-D
Displays the Disassembly window
Ctrl-F9 
Enables or disables the breakpoint on the current line of code. The line must already have a breakpoint for this to work
Ctrl-Alt-E
Displays the Exceptions dialog
Ctrl-Alt-I
Displays the Immediate window, where you can evaluate expressions and execute individual commands
Ctrl-Alt-V, L
Displays the Locals window to view the variables and their values for the currently selected procedure in the stack frame
Ctrl-Alt-M, 1
Displays the Memory 1 window to view memory in the process being debugged. This is particularly useful when you do not have debugging symbols available for the code you are looking at. It is also helpful for looking at large buffers, strings, and other data that does not display clearly in the Watch or Variables window
Ctrl-Alt-M, 2
Displays the Memory 2 window
Ctrl-Alt-M, 3
Displays the Memory 3 window
Ctrl-Alt-M, 4
Displays the Memory 4 window
Ctrl-Alt-U
Displays the Modules window, which allows you to view the .dll or .exe files loaded by the program. In multiprocess debugging, you can right-click and select Show Modules for all programs
Ctrl-B
Opens the New Breakpoint dialog
Ctrl-Alt-Q
Displays the Quick Watch dialog with the current value of the selected expression. Available only in break mode. Use this command to check the current value of a variable, property, or other expression for which you have not defined a watch expression
Ctrl-Alt-G
Displays the Registers window, which displays CPU register contents
Ctrl-Shift-F5 
Terminates the current debugging session, rebuilds if necessary, and then starts a new debugging session. Available in break and run modes
Ctrl-Alt-N
Displays the Running Documents window that displays the set of HTML documents that you are in the process of debugging. Available in break and run modes
Ctrl-F10 
Starts or resumes execution of your code and then halts execution when it reaches the selected statement. This starts the debugger if it is not already running
Ctrl-Shift-F10 
Sets the execution point to the line of code you choose
Alt-NUM *
Highlights the next statement to be executed
F5 
If not currently debugging, this runs the startup project or projects and attaches the debugger. If in break mode, this allows execution to continue (i.e., it returns to run mode).
Ctrl-F5 
Runs the code without invoking the debugger. For console applications, this also arranges for the console window to stay open with a “Press any key to continue” prompt when the program finishes
F11
Executes code one statement at a time, tracing execution into function calls
Shift-F11 
Executes the remaining lines of a function in which the current execution point lies
F10
Executes the next line of code but does not step into any function calls
Shift-F5 
Available in break and run modes, this terminates the debugging session
Ctrl-Alt-V, T
Displays the This window, which allows you to view the data members of the object associated with the current method
Ctrl-Alt-H
Displays the Threads window to view all of the threads for the current process
F9
Sets or removes a breakpoint at the current line
Ctrl-F11 
Displays the disassembly information for the current source file. Available only in break mode
Ctrl-Alt-W, 1
Displays the Watch 1 window to view the values of variables or watch expressions
Ctrl-Alt-W, 2
Displays the Watch 2 window
Ctrl-Alt-W, 3
Displays the Watch 3 window
Ctrl-Alt-W, 4
Displays the Watch 4 window
Ctrl-Alt-P
Displays the Processes dialog, which allows you to attach or detach the debugger to one or more running processes

 

Object browser

 

Shortcut Description
Alt-F12 
Displays the Find Symbol dialog
Ctrl-F12 
Displays the declaration of the selected symbol in the code
F12
Displays the definition for the selected symbol in code
Ctrl-Alt-F12 
Displays the Find Symbol Results window
Ctrl-Alt-J
Displays the Object Browser to view the classes, properties, methods, events, and constants defined either in your project or by components and type libraries referenced by your project
Alt-+ 
Moves back to the previously selected object in the selection history of the object browser
Shift-Alt-+ 
Moves forward to the next object in the selection history of the object browser

 

Tool window

 

Shortcut Description
Ctrl-Shift-M
Toggles the Command window into or out of a mode allowing text within the window to be selected
Ctrl-Shift-C
Displays the Class View window
Ctrl-Alt-A
Displays the Command window, which allows you to type commands that manipulate the IDE
Ctrl-Alt-T
Displays the Document Outline window to view the flat or hierarchical outline of the current document
Ctrl-Alt-F
Displays the Favorites window, which lists shortcuts to web pages
Ctrl-Alt-O
Displays the Output window to view status messages at runtime
F4
Displays the Properties window, which lists the design-time properties and events for the currently selected item
Shift-F4 
Displays the property pages for the item currently selected. (For example, use this to show a project’s settings.)
Ctrl-Shift-E
Displays the Resource View window
Ctrl-Alt-S
Displays the Server Explorer window, which allows you to view and manipulate database servers, event logs, message queues, web services, and many other operating system services
Ctrl-Alt-R
Displays the web browser window, which allows you to view pages on the Internet
Ctrl-Alt-L
Displays the Solution Explorer, which lists the projects and files in the current solution
Ctrl-Alt-K
Displays the TaskList window, which displays tasks, comments, shortcuts, warnings, and error messages
Ctrl-Alt-X
Displays the Toolbox, which contains controls and other items that can be dragged into editor and designer windows

 

Html editor (Design View)

 

Shortcut Description
Ctrl-B
Toggles the selected text between bold and normal
Ctrl-Shift-T
Decreases the selected paragraph by one indent unit
Ctrl-T 
Indents the selected paragraph by one indent unit
Ctrl-I
Toggles the selected text between italic and normal
Ctrl-Shift-K
Prevents an absolutely positioned element from being inadvertently moved. If the element is already locked, this unlocks it
Ctrl-G
Toggles the grid
Ctrl-Shift-G
Specifies that elements be aligned using an invisible grid. You can set grid spacing on the Design pane of HTML designer options in the Options dialog, and the grid will be changed the next time you open a document
Ctrl-U
Toggles the selected text between underlined and normal
Ctrl-Shift-L
Displays the Bookmark dialog
Ctrl-J
Inserts <div></div> in the current HTML document
Ctrl-L
When text is selected, displays the Hyperlink dialog
Ctrl-Shift-W
Displays the Insert Image dialog
Ctrl-Alt-Up Arrow 
Adds one row above the current row in the table
Ctrl-Alt-Down Arrow 
Adds one row below the current row in the table
Ctrl-Alt-Left Arrow 
Adds one column to the left of the current column in the table
Ctrl-Alt-Right Arrow 
Adds one column to the right of the current column in the table
Ctrl-Shift-Q
Toggles display of marker icons for HTML elements that do not have a visual representation, such as comments, scripts, and anchors for absolutely positioned elements
Ctrl-Page Down 
Switches from design view to HTML view and vice versa
Ctrl-Q
Displays a 1-pixel border around HTML elements that support a BORDER attribute and have it set to zero, such as tables, table cells, and divisions

 

Macro

 

 

Shortcut Description
Alt-F8 
Displays the Macro Explorer window, which lists all available macros
Alt-F11 
Launches the macros IDE
Ctrl-Shift-R
Places the environment in macro record mode or completes recording if already in record mode
Ctrl-Shift-P
Plays back a recorded macro
 

Đầu trang…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s